سیاست و بازاریابی

آخرين مطالب

گفت‌وگوی شهر با معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران

صیانت از املاک شهرداری به ارزش 14 هزار میلیارد تومان در سال 1399 شهرداری تهران

صیانت از املاک شهرداری به ارزش 14 هزار میلیارد تومان در سال 1399
  بزرگنمايي:

سیاست و بازاریابی - شهر: در سال 1399، از یک میلیون 380 هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی 14 هزار میلیارد تومان از زمین‌ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است.

مهدی حسن‌زاده شهریور، معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، با اشاره به دعاوی مطرح شده علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات دعاوی علیه شهرداری تهران مربوط به مطالبه بهای ملک است، برای طرح این دعاوی خواهان در وهله نخست به دیوان عدالت اداری می‌رود و اقدامات تملکی شهرداری، تصمیمات، صورت جلسه ها و ضوابط را ابطال می کند در مرحله بعد، شاکی در محاکم عمومی مطالبه بهاء و خسارت میکند. به همین دلیل اداره دیوان اداره کل حقوقی شهرداری تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این راستا جهت افزایش بهره‌وری اصلاح ساختار انجام شد.
به گفته او؛ در سال 1399 و بعد از اعمال اصلاحات ساختاری از حالت خطی به حالت هرمی، آرای له شهرداری به یک هزار و 81 مورد و آرای علیه شهرداری به 786 مورد رسید. پرونده‌های دیوان عدالت اداری دارای اهمیت است چون مربوط به تصمیمات شهرداری است و اعم از اقدامات و مصوبات است، به طور مثال اخیرا شاکی از شهرداری طرح شکایت کرده بود مبنی بر اینکه شهرداری بابت تابلوها عوارض دریافت می‌کند، اما بر اساس قوانین بالادستی رای به نفع شهرداری تغییر پیدا کرد؛ چرا که اولا این نهاد حق دریافت عوارض را از تابلوهایی یا بزرگتر از اندازه تعیین شده دارد و اولاً تعیین عوارض در صلاحیت شورای شهر است و اگر کسی تا الان عوارض پرداخت نکرده عوارض خود را باید به نرخ روز پرداخت کند.
حسن‌زاده، گفت: به این دلیل که عوارض پایدار و درآمد پایدار برای شهرداری ناشی از تصمیمات و مصوباتی که است که مرجع آن دیوان عدالت اداری است و اثر فرا منطقه ای و فرا فردی دارد، باید توجه ویژه به این حوزه داشت.
سند 2 پارک به نام شهرداری تهران منتقل شد
او با بیان اینکه برای نخستین بار چند تصمیم اداری مهم با رویکرد اصلاح فرایندها و وحدت رویه میان اداره کل حقوقی و مناطق ایجاد شد، توضیح داد: زمانی که پرونده‌ها علیه شهرداری مطرح می‌شود تصمیمات و نحوه دفاع در هیات اندیشه ورز مطرح و سپس در پرونده‌های مهم به مناطق نظر مشورتی داده می‌شود و اداره کل در پرونده‌های مهم‌تر به طور مستقیم ورود می کند.
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، با توضیح اینکه در پرونده‌هایی که مربوط به مطالبه بها بوده است محاکم را متقاعد کردیم که همزمان طرف مقابل هم محکوم به انتقال سند شود، گفت: برای نخستین بار این رویه را ایجاد کردیم که محکومیت شهرداری در پرداخت بهاء به صورت همزمان با انتقال سند باشد؛ چرا که در برخی از دعاوی مطروحه زمین جزء سرانه ها بوده و مدعی اساساً استحقاق مطالبه بها نداشته و باید سند ایشان ابطال می شده که جهت قصور در ابطال اسناد فرصت مطالبه بهاء برای او فراهم شده است.
او ادامه داد: یکی از پرونده‌های مهمی که اداره کل حقوقی در این قالب با آن درگیر است مربوط به پارک «شهر آرا» است و پرونده مشابه دیگر هم که پارسال از آن دفاع شد مربوط به پارک «ارکیده» منطقه چهار بوده است که سند آن به طور قطعی به نام شهرداری تهران منتقل شد.
تخلف پیمانکاران بدون قرارداد
حسن‌زاده به حفظ حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در قوه قضاییه نگاه حقوق عمومی حداقلی است؛ اما با تلاش اداره کل حقوقی این نگاه در محاکم عمومی در حال توسعه است مثلا تا پیش از این اگر پیمانکاری بدون قرارداد کاری انجام می‌داد، نسبت به مطالبات خود طرح دعوا می کرد و شهرداری محکوم می‌شد. اما حالا اگر کاری بدون قرارداد انجام شود پیمانکار متخلف است و نمی‌تواند مدعی پول خود به نرخ روز باشد و شخص آمر مسئول جبران خسارت است و به این ترتیب دستورات در مدار قانون قرار می گیرد.
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، اقدام دیگری که برای نخستین بار در تاریخ شهرداری تهران انجام شده مطالبه هزینه‌هایی بوده که شهرداری در دعاوی واهی علیه خود پرداخت کرده عنوان کرد و افزود: گاهاً فردی بر اساس یک سند مجعول علیه شهرداری مطالبه بها می‌کرده و شهرداری در یک فرایند طولانی رسیدگی با پرداخت هزینه رسیدگی وصرف وقت کارشناس پرونده را برنده می‌شد؛ اما هزینه دادرسی که پرداخت کرده بود را دریافت نمی‌کرد؛ اما از سال 1399 شهرداری تهران هزینه دادرسی را طی طرح دادخواست حقوقی دریافت می‌کند.
286 پرونده باز علیه مدیران شهرداری
او با اشاره به «معاضدت قضایی» هم بیان کرد: اگر علیه مدیران و پرسنل خدوم شهرداری تهران تعدی رخ دهد و اتهام واهی متوجه آنان شود، اداره کل حقوقی با تمام توان بر اساس قوانین از آنها صیانت می‌کند. درواقع یکی از مهم ترین کارها بحث صیانت از مدیران بوده گرچه تحت فشار قرار گرفتیم اما از آن عدول نکردیم و حتی برای این کار واحد مجزا تشکیل شد. در واحد معاضدت قضایی 286 پرونده باز علیه مدیران و پرسنل شهرداری وجود دارد؛ که درباره مدیران متخلف نه تنها این معاضدت مشمول آنان نمی‌شود بلکه بر اساس ماده 59 آیین نامه اجرایی تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور اداره کل حقوقی به عنوان شاکی ورود پیدا و از اموال شهر و شهرداری صیانت می کند.
ورود اداره کل حقوقی به حوزه املاک شهرداری
حسن‌زاده اداره کل حقوقی را یک بازوی اقدام برای شهرداری تهران دانست و درباره مسایل حقوقی املاک شهرداری هم توضیح داد: متولی املاک سازمان املاک و مستغلات است، اصل موضوعات املاکی در این سازمان پیگیری می شود. اما اداره کل حقوقی از حیث نظارت در روی بیشتر پرونده‌های املاکی ورود مستقیم یا نظارت داشته و گاهاً عنوان طرف شکایت قرار گرفته و یا خودمان با طرح شکایت مطالبه حقوقی میکنیم. به طور مثال، اراضی ملی که طی توافقاتی با دولت به شهرداری واگذار شده برخی افراد سودجو با شناسایی این زمین‌ها نسبت به ابطال آرای ماده 56 کمیسیون مربوطه اقدام و بعد نسبت به شهرداری طرح دعوی مطالبه بهاء می کنند، در این زمان اداره کل حقوقی با ورود به پرونده به عنوان معترض ثالث از تضییع حقوق شهرداری جلوگیری می کند..
به گفته او؛ به پرونده های اراضی «مرادآباد»، «حصارک کن»، اراضی مربوط به « طرشت » و «شهرک ژاندارمری» به طور مستقیم ورود داریم، چرا که موارد اینچنینی اثر شهری دارند و شهرداری نقش بسیار موثری در تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی شهری داشته است.
آنطور که حسن‌زاده گفته است؛ در سال 1399، از یک میلیون 380 هزار متر مربع به ارزش تقریبی ریالی 14 هزار میلیارد تومان از زمین‌ها و موضوعات ملکی شهرداری تهران صیانت و در دیوان عدالت اداری رای له شهرداری گرفته شد که عدد بسیار قابل توجهی است. از طرف دیگر با آرائی که اداره کل حقوقی توانست در محاکم عمومی له شهرداری بگیرد، چهار هزار و 100 میلیارد تومان در اداره کل حقوقی در سال 1399 از اموال شهرداری تهران بدون در نظر گرفتن مواردی که در مناطق انجام شده، صیانت شد.
نظارت بر پروژه های مشارکتی
معاون دعاوی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، درباره پروژه‌های مشارکتی هم بیان کرد: اداره کل حقوقی در پروژه‌های مشارکتی مناطق برای نخستین بار ورود مستقیم پیدا کرده و کار نظارتی انجام داده است مانند پروژه «بام لند» که اگر چه اساساً ماهیت مشارکتی ندارد اما جزو کارهای مشترک میان شهرداری و سرمایه گذار به صورت قرارداد BOLT است، درباره پروژه‌های صادقیه، مژده سبلان و ... در همراهی و همکاری سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها اقدامات موثر حقوقی و کیفری انجام شده است.
او همچنین از ورود این اداره کل به بحث گودهای رها شده در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: تا پیش از این، گودها یک موضوع شهرسازی تلقی می‌شد؛ اما در سال 1399 اداره کل حقوقی به این موضوع به طور مستقیم ورود پیدا کرد و از مناطق و سازمان هایی که متولی هستند مطالبه شده من جمله گود موسوم به « گود برج میلاد »، «سیستانیکا» در منطقه 9 و سایر گودهای بزرگ که در خصوص آنها نشست‌هایی برگزار و در آخرین نوبت نسبت به مسئولیت‌ها تعیین تکلیف شد.
حسن‌زاده همچنین از تنظیم لایحه مربوط به «برج های تخلیه گاز شهر تهران» از سوی اداره کل حقوقی خبر داد و افزود: توافقاتی بین شهرداری تهران، شرکت ملی گاز، استانداری تهران، درباره برج‌های تخیله گاز شهری در مواقع اضطراری انجام شد که درواقع یک موضوع فرا دستگاهی است و سال1396 به کندی پیش می رفت اما با پیگیری مستمر اداره کل حقوقی امروز در صحن شورای شهر تهران تصویب شد. 
او در پایان از کلیه همکاران و مدیران ادارات و کارشناسان حقوقی و همچنین مدیران حقوقی و همکاران مستقر در مناطق،سازمان ها و شرکت های تابعه که به هر نحو از انحاءدر صیانت از اموال و حقوق شهرداری تهران دلسوزانه تلاش می کنند قدر دانی کرد و این موفقیت ها رامرهون توجه حضرت ولی عصر(عج)،حمایت های مدیران ارشد خاصه جناب آقای شمس مدیر کل محترم حقوقی شهرداری تهران و تلاش بی وقفه همکاران دانست.
خبرنگار: فریبا رحمانی

لینک کوتاه:
https://www.politicalmarketing.ir/Fa/News/193320/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آمازون، مایکروسافت و گوگل 58 درصد سهم سرویس‌های ابری را به‌خود اختصاص داده‌اند

سونی سرانجام تولید آخرین دوربین‌های DSLR خود را متوقف کرد

هدفون بی‌سیم بعدی سامسونگ رنگ‌های جذاب‌تری خواهد داشت

تلاش واتس اپ برای جستجو و استفاده آسان تر از استیکرها

پتروشیمی امیرکبیر سال ١٤٠٠ را با رکوردشکنی آغاز کرد

شهرداری چگونه برای بارش برف و باران در سال 99 آماده شد؟

از بدهی 50 هزار میلیاردی تا ماجرای هولدینگ یاس و رسا تجارت

جهان در انتظار دانستن محل سقوط موشک چینی

سلاح جدید بازی Call of Duty Black Ops Cold War در دسترس قرار گرفت

مناطق باید 5 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کنند

هدفون Pixel Buds A-Series گوگل لو رفت

اخبار زنده؛ سامسونگ به‌روزرسانی اندروید 11 را برای گلکسی M11 منتشر می‌کند

شایعه: دوربین گلکسی اس 22 اولترا به فناوری بزرگنمایی اپتیکال پیوسته مجهز می‌شود

سفر در تعطیلات عید فطر ممنوع است

رابط کاربری MIUI 13 چهارم تیر برای محصولات 2019 به بعد شیائومی منتشر می‌شود

لنوو پد پرو 2021 با اسنپدراگون 870 و نرخ نوسازی 90 هرتزی راهی بازار می‌شود

کانالیس: فروش تبلت و لپ‌تاپ‌ها در سه‌ماهه اول 2021 دو برابر شده است

سازمان جهانی بهداشت درباره تأیید واکسن‌های چینی کرونا تصمیم‌گیری می‌کند

طراحی اپلیکیشن موبایل مانند کلاب هاوس clubhouse در شرکت آرمان پردازان نوژن

AMD کنفرانسی مطبوعاتی در نمایشگاه کامپیوتکس برگزار می‌کند

تصاویر رندرشده جدیدی از گلکسی تب اس 7 لایت با رنگ صورتی فاش شد

پردازنده‌های گرافیکی سری Intel DG2 به‌زودی معرفی می‌شوند

اینتل 3٫5 میلیارد دلار برای ارتقای کارخانه تراشه‌سازی نیومکزیکو هزینه می‌کند

واکسن فایز دربرابر گونه‌های خطرناک ویروس کرونا بسیار مؤثر است

احتمال کاهش کارمزد فروشگاه ایکس باکس به 12 درصد

بوگاتی میز بیلیارد 300 هزار دلاری رونمایی کرد

14 درصد از معاینات نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان مدعی همسرآزاری

فروش ایکس باکس هرگز سودی برای مایکروسافت نداشت

مشخصات فنی و تصاویر گوشی‌های جدید ایسوس لو رفت

دورکاری کارمندان گوگل بیشتر می شود

سامسونگ روی بهینه سازی قابلیت زوم دوربین پرچمدارش کار می‌کند

میان‌رده خوش‌نام اوپو K9 رسماً معرفی شد

جدیدترین گجت‌های هوشمند اوپو رسما رونمایی شدند

رابط کاربری MIUI 13 چه زمانی برای محصولات قدیمی شیائومی منتشر می‌شود

شیوه‌ی روایت داستانی بازی S.T.A.L.K.E.R. 2 به جهان‌آزاد بودن آن نیاز اساسی دارد

رندرهای مفهومی گلکسی‌های تاشوی سامسونگ منتشر شد

هشدار امنیتی جدی برای بروزرسانی گوشی‌های سامسونگ

IBM از اولین فناوری 2 نانومتری رونمایی کرد

اوپو در حال کار بر روی گوشی هوشمند تاشو با رفرش ریت بالا می باشد

جف بزوس قسمتی از سهام آمازون را فروخت

بازی رایگان The Division: Heartland معرفی شد

قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز

پیوستن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم

بهره برداری از 190 طرح به ارزش 250 هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد کشور

توسعه زیر ساخت های انرژی و ساخت مسکن ملی در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش

آماده باش شهرداری برای مقابله با تأثیرات ناشی از شرایط جوی

گام به گام با کیف پول دیجی‌پی

آیا دوج کوین به سرنوشت ریپل دچار خواهد شد؟

سامسونگ تولید انبوه گلکسی S21 FE را احتمالا در ماه جولای آغاز خواهد کرد

اسپیس ایکس سرانجام استارشیپ را برای نخستین بار با موفقیت فرود آورد